Giải thích về tội phạm. Một tuyên bố của một ứng cử viên.

・Đây là một bản dịch máy, vì vậy bạn có thể đã phạm sai lầm. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của tôi.

Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản đang thực hiện hành vi giả mạo tài liệu, lừa đảo và đe dọa.

Lý do tại sao Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đang thực hiện tội phạm là các máy điều hòa không khí mà công ty bán là các sản phẩm bị lỗi và che giấu các khiếm khuyết.

Tôi đã bị đe dọa trong hai tuần bởi Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi.

Vì một mình tôi không thể chống lại Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, tôi quyết định truyền đạt tội ác bằng bầu cử.


Tôi không thể đọc nó.

Một mối đe dọa đó là xin tiền với những thứ như vậy.

Bằng chứng như giả mạo hoặc đe dọa.

Giả mạo, lừa đảo, hăm dọa, v.v ... Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi = YAKUZA (mafia Nhật Bản)
Counter