‮توضیح جرم ، بیان انتخابات‬

‮این یک ترجمه ماشینی است ، بنابراین ممکن است اشتباه باشد. من اشتباه خود را تصحیح می کنم.‬

‮گروه صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن مشغول جعل ، جعل ، کلاهبرداری ، ارعاب و ارعاب است.‬

‮دلیل اینکه گروه صنایع سنگین میتسوبیشی در حال انجام این جنایت است ، این است که سیستم های تهویه مطبوع که این شرکت به فروش می رساند ناقص بوده و نقایص را پنهان می کند.‬

‮من دو هفته توسط گروه صنایع سنگین میتسوبیشی مورد تهدید قرار گرفتم.‬

‮از آنجا که ما نمی توانیم در مقابل گروه صنایع سنگین میتسوبیشی مقاومت کنیم ، درمورد جرائم در انتخابات صحبت می کنیم.‬


‮می توانید بخوانید؟‬

‮شواهد جعل یا ارعاب.‬

‮جعل ، جعل ، کلاهبرداری ، ارعاب ، باج خواهی و ... ... · گروه صنایع سنگین میتسوبیشی = باند (مافیای ژاپنی)‬
Counter